قسمت اول: افزایش نابرابری و شکاف اقتصادی در دنیا

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش نابرابری جهانی* که یکی از مهمترن مدارک در زمینه اقتصاد جهانی‌ست در شماره سال ۲۰۱۷ خود نگاهی به ۴۰ سال گذشته دنیا انداخته است، که از لحاظ آماری چه بر سر اقتصاد دنیا آمده است. مجله هاروارد بیزینس ریویو** در ماه مارچ امسال مقاله بلندی را وقف این پرونده کرده است و این آمار را تحلیل نموده است.

منابع:

www.democracyatwork.info

* World Inequality Report

** Harvard Business Review

Economic Update March 14th ۲۰۱۶

The Book: Democracy at Work, a Cure for Capitalism 

Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *