قسمت پنجم: رکود بزرگ

۲۷ شهریور ۱۳۹۷

موضوع این قسمت: چگونگی پیدایش رکود بزرگ، تحرک های اجتماعی در دوران رکود و تمهیدات دولت روزولت برای عبور از بحران.

:منابع

www.democracyatwork.info

Economic Update with Richard D. Wolff

۱۹۲۹ The Great Crash

Music: Egmont Overture, Op. 84Ludwig van Beethoven, Berliner Philarmoniker, Ferenc Fricsay

دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *