قسمت هفتم: بنگاه‌های خودگردان کارگری و اداره شورایی

۱۹ آذر ۱۳۹۷

در این قسمت درباره نحوه کارگرد داخلی بنگاه‌های خودگردان کارگری صحبت می‌کنیم و به شبهات رایج درباره امکان تصمیم‌گیری اشتراکی و امکان دموکراسی در محیط کار می‌پردازیم.

:منابع

www.democracyatwork.info

Economic Update April 23rd ۲۰۱۷- Enabling Worker Co-op

دموکراسی در محیط کار،‌ درمانی بر عارضه سرمایه‌داری

Democracy at Work, A Cure for Capitalism

Musics by: Wonderlymusic

Closing song: Stranger Danger by Thee Irma and Louise 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *